Świadczenie usług medycznych 2022 - lekarz rehabilitacja

Kategoria: Konkursy

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowa opieka zdrowotna - świadczenia lekarza rehabilitacja

Data zamieszczenia: 20.01.2022

1. Ogłoszenie

2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

3. Formularz

4. Wzór umowy


Wynik

5. Wynik

2011 Świadczenie usług medycznych 2022 - lekarz rehabilitacja. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates