Metody fizjoterapeutyczne

•    Diagnostyka i terapia Mc Kenzie
•    Terapia manualna Cyriax
•    PNF- terapia torowania nerwowo-mięśniowego
•    NDT BOBATH dla dorosłych
•    Terapia manualna Kaltenborna
•    Terapia manualna Ackermanna
•    Terapia skolioz Lehnert Schroth
•    Neuromobilizacja wg Butlera
•    Kinesiology Taping
•    Terapia S-E-T
•    Terapia lustrzana

2011 Świadczenia rehabilitacyjne. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates