Poradnia Specjalistyczna - Chrzanów, ul. Kościuszki 14

Rejestracja: (telefonicznie lub osobiście)

  •  Poniedziałek: 07.00-10.00
  •  Wtorek: 7:00-10:00
  •  Środa: 13:00-17:30
  •  Czwartek: 7:00-12:00

 

Tel.: (32) 623 31 83

2011 Świadczenia rehabilitacyjne. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates