/images/Informacja_dla_pacjenta_bezobjawowego_duzy.png/images/Informacja_dla_pacjenta_bezobjawowego_po_kontakcie_duzy.png

/images/Co_trzeba_wiedziec_o_kwarantannie_duzy.png/images/Czego_nie_robic_podczas_kwarantanny_duzy.png/images/Co_robic_podczas_kwarantanny_duzy.png

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Placówki medyczne, którym 30 września 2017 r. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela).

Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 • Specjalny telefon informacyjny dot. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (od 29 września do 31 października, poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00)
  • 12 29 88 219
 • Telefon dla pacjenta MOW NFZ
  • tel. 12 194 88
  • tel. 12 29 88 386
 • Delegatura w Nowym Targu
  • 18 26 49 582
 • Delegatura w Tarnowie
  • 14 69 63 161
 • Delegatura w Nowym Sączu
  • 18 44 22 739

Od 1 października 2017 r. nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują:

Więcej informacji

2011 ZLA - Aktualności. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates